Metro 2034

Dmitrij Gluhovski

1.300,00 RSD

Knjiga je polovna, u odličnom stanju.

Internet prodavnica se trenutno ažurira.

Za proveru dostupnosti i cena naslova kontaktirati кnjižaru.

Hvala na razumevanju!

Šifra proizvoda: fant100 Kategorije: , , Oznake: ,
Opis

Opis

Razboji istorije su stali. U svetu bez budućnosti malo je kome bilo do njih…
Tkanina se osula i od nje je ostala čitava samo jedna nit…
I zaista šta čoveka čini čovekom…

Dve hi­lja­de tri­de­set i če­tvr­ta. Pro­šla je još jed­na go­di­na u ko­joj po­sled­nji pri­pad­ni­ci ljud­ske ra­se po­ku­ša­va­ju da pre­ži­ve u sve­tu uni­šte­nom nu­kle­ar­nim ra­tom. Ve­ći gra­do­vi zbri­sa­ni su sa li­ca ze­mlje, o ma­li­ma se ni­šta i ne zna. Pre­o­sta­li lju­di krc­ka­ju svo­je po­sled­nje da­ne u bun­ke­ri­ma i sklo­ni­šti­ma, od kojih je naj­ve­će – Mo­skov­ski me­tro­po­li­ten. Svi ko­ji su se na­šli u nje­mu dok su po pre­sto­ni­ci pa­da­le bo­je­ve gla­ve ra­ke­ta, bi­li su spa­se­ni.

Dereta, 2011.

Dostava naslova

Dostava kurirskim službama na teritoriji cele Srbije. Isporuka naslova u roku od 24-48 sati