Prikaz 1–12 od 13 rezultata

Prikaži meni

Agrarne operacije – za IV razred geodetske struke

900,00 RSD

Fotogrametrija – za IV razred geodetske struke

1.100,00 RSD

Geodetska merenja i računanja – praktikum za II, III i IV razred srednje škole geodetske struke

1.200,00 RSD

Geodetska merenja i računanja – Zbirka zadataka i radna sveska – za učenike 4. razred geodetske struke

900,00 RSD

Geodezija 1 – za prvi razred geodetske škole

1.200,00 RSD

Geodezija 2 – za drugi razred geodetske škole

1.200,00 RSD

Geodezija za 3. razred za geodetsku školu

1.300,00 RSD

Katastar nepokretnosti

1.000,00 RSD

Katastar zemljišta – za III razred geodetske struke

1.000,00 RSD

Nacrtna geometrija za I razred geodetske struke

1.200,00 RSD

Primenjena geodezija – za IV razred geodetske škole

1.200,00 RSD

Primenjena geodezija – za treći i četvrti razred geodetske struke

1.200,00 RSD